Close

Jantar – historie a vznik jantaru

Jantar – historie a vznik jantaru

Jantar, tudíž jantarová pryskyřice do dnes nám dává nahlédnout do historie a doby vzdálené miliony roků. Miliony let v sobě uchovává části rostlinných a živočišných zbytků. Pryskyřice jantaru v sobě zachytila nejen malé části rostlin, ale i nejrůznější drobné živočichy. Na povrchu jantaru se často objevují otisky kůry borovic, části šišek i stopy jiných rostlin. Jantarová pryskyřice pochází především ze stromů borovic. Jantar – historie a vznik jantaru nám napomáhá nahlédnout do do dob známých z encyklopedií a dokumentárních filmů.

Jantar - historie a vznik jantaru

Tvrdá jantarová schránka slouží pro vědce jako úschovná stránka pozůstatku z historie. V laboratořích se podařilo vědcům rozlišit stovky různých druhů rostlin, stromů, hub, lišejníků a živočichů. Rostliny a hmyz uvězněný v jantaru nepřímo vypovídají o tom, jaké rostliny a živočichové se vyskytovali v přírodě. Jsou známy jantary s mravenci, komáry, pavouky a dalším drobným hmyzem. Jantarové kameny s pozůstatky živočichů jsou mnohonásobně cennější a lákavější než kameny se zbytky rostlin. Takové kameny jsou často součástí nejrůznějších sbírek kuriozit, které shromažďovali už panovníci a šlechtici. Proslulá byla například sbírka krále Augusta II. Saského. Škála živočichů zachovalých v jantaru je pestrá a logicky převažují druhy hmyzu spjaté s tehdejším lesem.

Jantaru se stále těží řádově několik set tun ročně ve speciálních dolech. Také se za loví za pomocí speciálních sítí z moře i sbírá na pobřeží. A tak vědci věří, že je tady pořád šance na objevení nových druhů živočichů i rostlin. Zajímavostí je, že se jantar většinou nenachází na místě vzniku, ale nejbohatší ložiska vznikla nahromaděním jantarových úlomků na mořských mělčinách a v deltách řek.

Jantar - historie a vznik jantaru jantar (35)
Obrovské množství horniny byly přemístěny i kontinentálním ledovcem. Ten po značné části severní Evropy roznesl i jantarové sedimenty. A tak lze najít jantar v malé míře i v nejrůznějších ledovcových usazeninách. Občas můžeme najít jantar i na českém území, například ve Frýdlantském výběžku nebo na Ostravsku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *